Vải sau khi ra hoa thì nên bón phân gì?

Vải sau khi ra hoa thì nên bón phân gì nếu không có phân chuồng vậy cả nhà?

Nên Bón NPK 5-10-3 +8S không?

1 trả lời

2

16-16-8 + TE
( Adminstrator

Adminstrator

Đã hỏi: 0
Đã trả lời: 3
đã trả lời 11 tháng trước )

Lưu ý! website đang chạy thử nghiệm.