Mùa này chiết nhãn rễ ra có tốt ko mấy bác ơi?

Mùa này chiết nhãn rễ ra có tốt ko mấy bác ơi. Có kinh ngiệm gì chỉ e chiết với ạ.có cần bôi thuốc ra rễ ko nhỉ1 trả lời

0

Làm rễ mà. Chiết lúc nào trả được. Bạn chiết kiểu này hơi kém.
( Adminstrator

Adminstrator

Đã hỏi: 0
Đã trả lời: 3
đã trả lời 11 tháng trước )

Lưu ý! website đang chạy thử nghiệm.